За партньори

SERVE е електронно меню с възможност за поръчки, повикване на сервитьор и искане на сметката, което можете да добавите към портфолито си с продукти, които доставяте на Вашите клиенти от ХоРеКа (хотели, ресторанти, кафета) сектора.
Така можете да печелите от вече изградената си мрежа за дистрибуция с иновативен и атрактивен продукт.

Приложението е и Вашата директна връзка с Вашите крайни клиенти в момента, в който те са готови да консумират.

#
#
#

Как работи за Вас

Продажби

SERVE може да се разпространява както самостоятелно, така и в комбинация с други продукти, които предлагате, да бъде част от кампании и стратегии за увеличаване на продажбите или програми за лоялни клиенти. Решението как да го предлагате на клиентите си е изцяло Ваше.

Медия

Освен продукт, от който да печелите, приложението представлява и директен канал за комуникация с крайните Ви клиенти в момента, в който те взимат решение за поръчка. Така можете да рекламирате и промотирате по начин, абсолютно недостъпен до момента.

Цени

SERVE се предлага на фиксирана цена с включена техническа поддръжка и без допълнителни такси.

Свържете се с нас за повече информация и ценова оферта.